Migration

Posted by m@hd! (mazandaran, Iran) on 14 December 2012 in Animal & Insect.

مهاجرت و پرواز رسم خوشایندی است
که این روزها کار و بار پرنده هایی از این دست است
و شاید درک حس هجرت و کوچ برای کسی که
نمیکوشد که برخیزد و حتی در درون خود نیز
نمی کوچد، دشوار باشد
شاید
زندگی حس غریبیست که یک مرغ مهاجر دارد

omid from mashhad, Iran

به به
.
خیلی خیلی قشنگه و اعجاب انگیز
.
رنگها و نورهای زیبا
.
.
چه خوب هم گفته اید
واقعا برای من که درکشون خیلی خیلی دشواره
;)

14 Dec 2012 10:18pm

Canon EOS 400D
1/60 second
F/5.6
ISO 400
49 mm

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook