Afghan (with eyes full of unsaid)

Posted by m@hd! (mazandaran, Iran) on 15 May 2013 in People & Portrait and Portfolio.

افغانی، با چشمانی سرشار از ناگفته ها
چیزی شبیه به حس شرارت یا ترس با واکنش تهاجمی
در بن چشمهاست که پر از گفتنی هاست
اما او نگفت و کسی هم نمیداند

omid from mashhad, Iran

پرتره ی قشنگ و پراحساسیه
کادر و جزئیات زیبایی هم داره
.
نمی دونم درد غربت رو چشیدید یا نه
...
افغانی های انسان های خیلی خوبی هستند
صداقت و پشتکار دارند
سخت کوش اند
و از همه مهمتر در کارهای گروهی بسیار موفق هستند

15 May 2013 9:50pm

Canon EOS 400D
1/1600 second
F/4.0
ISO 1600
18 mm

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook